Siêu HOT- Update đổi phái

Bởi KiemTheVNG - Thứ Sáu, 9 tháng 6, 2017


Thân gửi nhân sĩ đã chơi, đang chơi, sẽ chơi Kiếm Thế VNG, máy chủ Thiên Kiếm.
Tiếp nối những ưu đãi lớn mà BQT gửi như quà Tân Thủ, Quà GiftCode, VIpcode, Code Thập Cường, nay BQT tặng các bạn thêm quà Võ Giả.
Sự kiện quà Võ Giả sẽ mở cùng lúc bảo trì update tính năng Đổi Phái tại máy chủ Thiên Kiếm.
Cụ thể như sau:
1. Thời gian bảo trì:
- 14h đến 14h30 ngày 9/6
Sau khi hoàn tất bảo trì, nhân sĩ tắt game, chạy lại Autoupdate.exe để chơi
2. Tính năng Đổi Phái
- Kỳ trân các sẽ bán lệnh bài đổi phái giá 48 vạn đồng
- Kỹ năng phái cũ sẽ bị mất hết
- Trang bị sẽ được chuyển cường hóa sang phái mới FREE HOÀN TOÀN.
Cách dùng:
- Bước 1: Mua lệnh bài đổi phái, sử dụng (yêu cầu cải lão 3)
- Bước 2: Sau khi dùng lệnh bài, nhân vật sẽ về chữ trắng
- Bước 3: Gặp Trưởng Môn phái mới để gia nhập
- Bước 4: Tại NPC Trưởng Môn Phái Mới, nhân sĩ dùng chức năng "Đổi Trang Bị" để đổi trang bị phái cũ sang phái mới.
Cách đối:
Chọn đổi trang bị
Cho trang bị cần đổi vào để NPC kiểm tra cấp độ và cường hóa
Bấm Ok sau đó đồng ý đổi ngay
Cho trang bị vào lần nữa và đổi là xong

Chúc các bạn tham gia game vui vẻ !

BQT Kiếm Thế VNG kính bút !

Bài viết liên quan

Chat với nhân viên hỗ trợ Game