Hệ thống quà tặng và ưu đãi của Kiếm Thế VNG

Giới thiệu hệ thống quà Tân Thủ, Quà trưởng thành, Quà Cải Lão, Quà Nạp, Quà hoạt động khi chơi game Kiếm Thế VNG - Phiên Bản Thập Cường Võ Giả

[​IMG]


I. Bộ quà Tân Thủ
1. Quà GiftCode
[​IMG]
>> Xem cách lấy GiftCode

2. Quà Code FaceBook
[​IMG]

>>> Xem cách lấy Code Face

II. Bộ quà Online
1. Quà chơi 30 phút đầu tiên
[​IMG]

2. Quà Online hàng ngày
[​IMG]

III. Bộ quà Lên Cấp - Cải Lão và Quà Chăm Chỉ


Quà Chăm Chỉ Hoạt Động
[​IMG]

IV. Bộ quà Ưu Đãi Thẻ Nạp
Quà nạp hàng ngày
[​IMG]

Quà Nạp 20 Lần Nhận Tiền Đầu Tiên
[​IMG]

Quà Tích Lũy Mốc Nạp
[​IMG]

BQT kính bút.

Bài viết liên quan

Chat với nhân viên hỗ trợ Game